Så här när jag syr ihop en konventklass, jagar jag alltid något nytt. Eller rättare sagt en massa nytt. Det perfekta upplägget, ny musik, alldeles ny. Som är jag och förmedlar den känslan som jag vill ska genomsyra klassen.

Jag har min filosofi, mina aspekter på träningseffekt, träningsfysiologi etc. Men har vi samma värderingar?

Nu undrar jag, den perfekta cykelklassen – hur ser den ut? 

 


jessica

a stunning soul. fabulous spirit. a body as a temple. everything united in the biggest heart. thank you for visiting. remember to stay true to yourself and embrace your inner warrior.

Author posts

Privacy Preference Center