Jessica Clarén

I know every mile will be worth my while

Digital entreprenör. Kreatör med fingertoppskänsla. Grundare av Skandinaviens största nätverk för cyklister. 

Entreprenör, cyklist, kreatör, coach och AD med fokus på creative lead och content. Men är också allt där emellan. Allra mest stolt är jag över att grundat She Rides och skapat en arena tillsammans med alla i vår community som gör skillnad för att alla ska hitta hem i cykelsporten.

Jag tror på att vi alla ska få samexistera som vi är utan att sociala medier och ridåer och skyddsmurar i den digitala världen ska göra det möjligt att stjälpa självkänslan.

Jessica Clarén

Founder of She Rides

She Rides grundades av Jessica Clarén med en vision om att göra sporten mer jämställd, välkomnade och med lika rättigheter att utöva den oavsett kön.

Namnet ”She Rides” innefattar både She och he och poängterar att jämställdhet inte handlar om könstillhörighet utan att communityn är för alla som vill utöva idrott och sport på lika villkor.

Låt oss skapa content tillsammans
Skicka ett mejl