Det här med uppvärmning

Jag läser regelbundet nya forskarrön och tar del av rapporter samt studier om träning, fysiologi och allt som hör där till. Jag anser att en enormt viktig del i min instruktörsroll. Det finns dock många fallgropar om man inte är lyhörd i sitt berikande av mer kunskap.

Vad jag tycker är absolut allra viktigaste när man letar ny kunskap och försöker uppdatera sig med de senaste studierna, är att man tänker på att alla studier mer eller mindre går ut på att bevisa en teori eller motbevisa den. Oftast det förstnämnda. Oftast finns det en tes, ett utgångsläge som ska bevisas eller motbevisas.

Ännu en viktig aspekt att ta med sig är att alltid ifrågasätta det man läser. Många studier har blivit motbevisade.

I det senaste numret av Idrott & Kunskap finns en artikel som handlar om uppvärmningens effekter på prestationsförmågan. Där slutsatsen mer eller mindre är att uppvärmning kan försämra prestationsförmågan. Jag vet både erfarenhetsmässigt, faktamässigt och med andra studier i ryggen som bevisar det motsatta, att det snarare är tvärtom.

Det är klart att en för varm, och då pratar vi temperatur, kropp börjar få överhettningssymptom som så klart sänker prestationsförmågan. Det paradoxala är att i princip alla neuromuskulära funktioner fungerar bättre i högre temperatur.

Jag blir livrädd att en sådan här artikel skulle påverka det som jag idag tycker ofta förekommer, alldeles för korta uppvärmningar i våra cykelsalar.

Studien och resonemanget utgår från en tävlingsidrottares prestation innan start – inte våra deltagares behov efter en lång dag på jobbet, olika dagsform, mål och dylikt.

Man ska aldrig någonsin glömma av alla positiva effekter som en väl genomtänkt uppvärmning kan bidra med. Mentalt och prestationsmässigt, framför allt i cykelsalen. Uppvärmningen ska vara en del av klassen och också givetvis vara ett förarbete till själva huvuddelen av klassen.

Både som instruktör och deltagare ska du ifrågasätta upplägget av klassen – vare sig du har gjort det själv eller deltar. Är det genomtänkt? Har jag som instruktör tänkt utifrån mina deltagares bästa? Har jag som deltagare förstått varför upplägget är som det är?

Jag säger, mera värme i våra cykelsalar – från insidan ut.

 

Leave A Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *