Sofia och jag svassar utanför duCalme och väntar på att de ska öppna.