Jag hoppas att #metoo, #tystnadtagning, #timeout, #medvilkenrätt och alla andra hashtags som sorgligt visar på övergrepp och övertramp mot oss kvinnor – leder till att vi får ett mer jämställt samhälle och mer jämställda arbetsplatser. Där vi kvinnor blir hörda och lyssnade på – där vårt ord och idéer väger lika tungt som våra manliga kollegors. Att vi inte blir förminskade och nedvärderade, medvetet eller omedvetet, för att vi är av det andra könet av våra manliga kollegor och chefer.

Vi behöver alla hjälpas åt att synliggöra beteende som är kränkande och inte främjar en jämställd kultur. Och jag tackar för alla fina män i min omgivning, och kvinnor, som gör just det. Men det är långt ifrån alla.  Det är på så många sätt sorgligt att vi inte kommit längre än så här och att det beteende som visar på orespekt för oss kvinnor blivit normaliserat och i tysthet accepterat.

Sorgligt, så kan de flesta av alla kvinnor i min omgivning, berätta om tillfällen och situationer där de förminskats mot sina manliga kollegor. Vi kan inte fortsätta ha det så här. Eller tillåta att det fortsätter att ske. Vill vi att generationerna som kommer under oss ska fortsätta leva med insikten att vi är långt ifrån jämlikar?

Min fd kollega och en fantastisk kvinna Kristina Hagström-Ilievska, har skrivit och delat en läsvärd artikel om just hur du jobbar mot att få en mer jämställd och inkludernade organisation och hur viktigt det är att inte enbart reagera på #metoo utan också agera och medvetet jobba för att göra skillnad. Bland annat lyfter Kristina punkterna nedan som konkreta råd om hur du kan arbeta framåt för att förändra:

  1. Lägg ett Rullande schema på anteckningar, utskick, fika och bokningar så att detta inte blir en kvinnlig uppgift!
  2. Förbjud störande moment under mötet såsom telefon, datorer eller liknande och ta hellre pauser för detta. Enbart den som antecknar får ha verktygen uppe. Att ta upp datorn eller telefonen precis när en kvinna talar är inte ovanligt. Inte ovanligt att förminskning används som ett straff för att kvinnan sagt nej till härskaren.
  3. När ni i ett möte märker hur manliga kollegan börjar tala över, ta cred för annans jobb eller ignorera en kvinnlig kollega. BRYT, markera att du ser vad som pågår och kommentera det högt. Även kroppsspråk måste ibland korrigeras så jobba aktivt med coachning för att skapa medvetenhet.
  4. Om någon tar mod till sig att berätta om en incident är det viktigt hur du agerar. Känslor som skam och skuld spelar alltid in och gör det svårt att prata om vad som hänt. Rädslor för konsekvenser vad gäller jobbet och relationerna på jobbet är överhängande. Boka upp samtalet mellan berörda personer och sitt med i samtalet. Visa var du står och sätt tydliga gränser och konsekvenser. Vid behov statuera exempel. En varning i skymundan för att rädda en persons ansikte kommer inte att förändra varken dennes eller andras beteenden!

Att som chef och arbetsgivare aktivt arbeta för att skapa en jämställd inkluderande organisation och medvetet beröra punkter som driver frågan framåt, kommer skapa en miljö med högt i tak där alla anställda har och känner lika värde. Och, du som chef, har enligt lag skyldighet att aktivt arbeta för och främja just jämställdhet och en organisation utan trakasserier och sexuella trakasserier.

Arbetsmiljön, jargongen och kulturen på en arbetsplats skapas av beteende i vardagen. Som chef och kollega har du ansvar att se till att inte förstärka beteende som exkluderar, nedvärderar eller förstärker en jargong som är sexistisk.

Jag hoppas att fler aktivt väljer att agera för att förändra.

 

 

Leave A Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *