… när man inte kan träna är att få ut någon form av kreativitet snarlik eller förknippad med träning.

Så just nu ruggar busarna min mandukamatta.

20111104-113742.jpg

20111104-113753.jpg


jessica

a stunning soul. fabulous spirit. a body as a temple. everything united in the biggest heart. thank you for visiting. remember to stay true to yourself and embrace your inner warrior.

Author posts

Privacy Preference Center