Ska du träna mer under 2010 & varför?

Eftersom min halsfluss stoppade mig att bevittna träningsrekord och SATS inspirationsdag har jag fått ta del av pressmaterialet via mail.

Det är också mäktigt att se ca 2000 personer skapa träningsglädje. All respekt till SATS som satsar STORT på att samla all personal och ge dem en kick off för 2010 som heter duga!

SATS medlemmar pÜ inspirationsdagen

SATS har med hjälp av YouGov gjort en ny undersökning som visar:

Varannan svensk ska träna mer under 2010

– Idag ligger hälften av svenskarna på sofflocket

Träningsvågen fortsätter att växa under 2010. Hälften av svenskarna tror att de kommer att träna mer än förra året och de starkaste drivkrafterna är att vi vill må bättre och få en snyggare kropp. Samtidigt uppger 44 procent att de just nu aldrig tränar. Allt enligt en färsk undersökning, bland 1555 svenskar, som träningskedjan SATS har genomfört med hjälp av YouGov.

Varannan svensk kommer att öka sin träningsdos under 2010. Mest optimistiska är männen, där sex av tio planerar att träna mer. Samtidigt är det fler kvinnor än män som har mer träning som nyårslöfte (var femte kvinna).

Det är dock en stor del av svenskarna som inte tränar, 44 procent uppger att de sällan eller aldrig tränar. En tuff utmaning är att skapa rutiner för sin träning.

”Det märks verkligen att allt fler tränar allt mer, i januari har vi haft fler besökare än någonsin i våra lokaler. Men det är många som har svårt att hitta rutiner för sin träning, så i år satsar vi extra mycket på att få igång våra medlemmar, till exempel genom individuell träning och coachning”, kommenterar Kent Orrgren, VD på SATS.

Den vanligaste drivkraften att träna är för att må bättre, följt av att få en snyggare kropp – mer än varannan svensk kvinna tränar för att få en snyggare kropp. Motsvarande siffra bland männen är 39 procent. Individuell konditionsträning som löpning och cykel är den mest populära träningsformen, tätt följt av individuell styrketräning samt gruppträning på träningscenter.

Viktiga resultat ur undersökningen:

– Bland dem som tränar är det vanligast att träna 2 gånger i veckan.

Svenskarnas drivkrafter till att träna är:

1. För att må bättre (82 procent)

Min not: Jag hoppas att vi menar att vi vill må bättre fysiskt och att inte självkänsla eller självförtroendet sitter i träningen.

2. För att få en snyggare kropp (45 procent) – Främst kvinnor (51 procent) och unga (68 procent) anser detta vara en viktig drivkraft.

Min not: Ok… min farhåga på ovanstående punkt blev besannad. Jag önskar så att vi kunde se det vackra i en mångfald och inte alla sträva efter ett och samma ideal.

3. För att det är roligt (43 procent)

Min not: Ja!

4. Har specifika mål för min träning (34 procent)

5. För att det är socialt, för att träffa folk (12 procent)

6. För att jag känner att jag borde (9 procent) – Var tionde kvinna instämmer helt

Min not: Tragiskt.

1 Comment

  1. Karin 9 februari, 2010at19:28

    Intressant! Jag hoppas att vi lyckas hjälpa de tillrätta som tycker att det är svårt att styra upp rutiner för sin träning. Så att det inte blir så att de tränar mycket i januari och kanske februari för att sedan lägga ner träningen.

Leave A Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *