Fråga 1 – Om stress och träning

Jag har en fråga till dig som jag har funderat på ett tag. Jag har haft en rätt stressig vardag under en längre period och under samma period ändå fokuserat på och prioriterat träning, dels för att jag älskar det och dels för att jag vet hur viktigt det är för att motverka stressen.
Men hur mkt påverkar stress egentligen, hur påverkar den kroppen före, under och efter träning? Vad bör man tänka på & ändra på för att ge kroppen bästa förutsättningarna för att nå resultat i träningen?

Önskar att jag kunde trolla bort din stressiga vardag. Du gör så klart rätt i att försöka upprätthålla träningen eftersom fysisk aktivitet har positiv effekt på stress. Dock är stress, ffa unde längre perioder, inte alls bra och kan sätta ordentliga spår. Tyvärr så är det mer vanligt än ovanligt att man har någon form av stress i sin vardag. Mitt allra bästa tips är att försöka få ner stressnivån och i alla fall se till att perioder med hög stressnivå är begränsade så du ger kroppen en chans att återhämta sig och återställa systemet. 

Problem som påverkar hälsan, kommer som en reaktion på långvarig stress och beror på att kroppens system inte hinner återhämta sig. Kortfattat och förenklat så höjs kroppens utsöndring av kortisol när du är stressad. Kortisol är ett hormon som har en himla massa funktioner och gör kroppen starkare just för tillfället. Under stressade situationer vill kortisol mer eller mindre få dig att överleva. Bla så påverkar kortisol ditt immunförvar och ämnesomsättning. Kortisol skickar din blodsockernivå uppåt. Alltså ger dig en liten extra frisättning av energi.

Kortisol har också en hel del andra positiva effekter som att det bla har en antiinflammatoriskeffekt. Kortisol har också en hel del “negativa” effekter som är negativa på långsikt, ingen rök utan eld, kroppens reglerar alla dessa funktioner av en anledning – du är stressad  och kroppen vill skydda dig.

Sådana funktioner är att kortisol blockerar östrogen och minskar din fertilitet. Samtidigt som jag skriver detta så har jag på TV4 och där pratar men om att forskare har kommit fram till att stress minskar chanserna att bli gravid. Vilket inte är konstigt eftersom avsaknade av östrogen så klart minskar din fertilitet.

Vid stress frisätts också noradrenalin samt stimuleras  frisättning av adrenalin från binjuremärgen. Du är under attack, tror kroppen och du behöver få ett ökat blodtryck och hjärtfrekvens. Både akut och långvarig stressbelastning påverkar andra hormonreaktioner i kroppen såsom tillväxthormon, sköldkörtelhormon, det opioida systemet och könshormoner.

Träning i sig är också en form av stress, men påverkar kroppen lite annorlunda. Den “tränar” kroppen till att återhämta sig kan man säga.  Regelbunden träning påverkar hjärnans funktioner och närvaron av signalsubstanser som bla serotonin och noradrenalin, som båda påverkar vårt välbefinnande. Med andra ord, får dig att må bra.


Det man kan tänka på är att kroppen påverkas lite olika beroende på träningens intensitet, när på dygnet du tränar och hur du äter i  förhållande till träningen.

Utsöndringen av stresshormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol i samband med fysisk träning liknar det som händer när du är stressad.  Stressbelastning som inte har med fysisk aktivitet att göra leder oftast också till en ökning av hjärtfrekvens och blodtryck men, i motsats till konditionshöjande fysisk träning, ses vid psykisk stress typiskt en ökning av kärlmotståndet. De långvariga träningseffekterna av konditionsträning gör att en given arbetsbelastning blir fysiologiskt mindre belastande för den vältränade. Därför ser man en mindre uttalad blodtrycksstegring, liksom en mindre uttalad påverkan på hjärtfrekvens, kärlmotstånd och stresshormonnivåer. De flesta studier visar att individen drar nytta av regelbunden fysisk träning. Man kan förenklat säga att vi genom fysisk träning återgår till ett mera naturligt och mildare reaktionsmönster vid fysisk och psykisk stress.

Det man har sett är att träning som påverkat stress positivt är aerob fysisk träning. Alltså konditionsträning som ligger runt 60-85% av VO2max. Alltså skön och härlig träning mer eller mindre.  Studier har också visat att gruppträning påverkar den som är stressad positivt. Vi gillar gruppdynamiken helt enkelt. 

 

 


jessica

a stunning soul. fabulous spirit. a body as a temple. everything united in the biggest heart. thank you for visiting. remember to stay true to yourself and embrace your inner warrior.

Author posts

Privacy Preference Center