Jag frågade på insta om era frågor om träning och vad ni är nyfikna på att ta upp om träningslära, och fick fantastiskt många frågor (fortsätt fråga!). Jag kommer till att besvara alla era frågor och inga frågor är för dumma, för små eller stora.

Första frågan är:

Varför ska man träna och cykla med wattmätare?

De flesta som tränar, oavsett om det är ute eller inne, löpning, skidor eller cykel, har mest troligen vid något träningspass använt puls som feedback på träning. Betydligt färre har tränat med effektmätare.

Om du vill använda något verktyg för att få hjälp att hitta rätt i din träning och få rätt styrning, så är effektmätare det du ska satsa på. Effektmätare är av alla de verktyg som finns helt klart ett av de främsta redskapen du som cyklist har som kan förbättra kvalitén på din träning och optimera träningseffekten på dina pass och ge dig kunskap om kravspecifikationer för vissa lopp.

Eftersom en watt alltid är en watt, dvs effekten påverkas inte av yttre omständigheter medans pulsen svara på allt i livet – så är det självklart intressant att även kunna se pulsen ibland och ffa i relation till effekten. På så sätt kommer du få bra förståelse för puls och effekt.

Men vad är grejen med watt?

Du cyklar ju med benen och den lokala uthålligheten (dvs den i benen) tillsammans med den centrala (hjärta, lungor osv) är de faktorer som påverkar din uthållighet.

Eftersom puls ”bara” visar hur mycket ditt aeroba system arbetar (den allra högsta intensiteten, alltså anaerobt arbete – kan puls överhuvudtaget inte mäta eller ge feedback på) och dessutom reagerar pulsen långsamt på förändringar – Korta ryck till exempel, syns inte alls i en pulskurva) så är det såklart ganska svårt att få en helhetsbild av utfört arbete och prestation med enbart pulsmätare.

Med en effektmätare mäter däremot ”hur mycket kraft du producerar och alltså hårt du trycker på pedalerna”. Effektmätare ger en bättre bild av vad du verkligen presterar. Med en effektmätare får du dessutom omedelbart och ger direkt återgivning och feedback på förändringar. Med andra ord kan en effektmätare därmed ge en betydligt bättre bild av vad exempelvis ett lopp innebär och ställer för krav och när du kör en intervall kan du genast lägga dig på rätt intensitet.

Vad finns det för faror med att jobba effektstyrt?

Som med allt annat så är det vår egen dumdristighet som är den största faran. Så fort vi involvera siffror så kopplar vi på prestationskrav och kanske överskattar vår FTP. Att inte vara ärlig mot dig själv vad du sätter som referens till din FTP* och puttar upp siffrorna gör att du kommer hamna i fel zon mot vad du kanske ska under vissa pass. Det är inget roligt eller självförverkligande i att hela tiden känna att man inte räcker till.

Att inse att du kan ha en dagsform som påverkar din prestationsförmåga och dina ben och inte alltid ihärdigt stirra sig blind på att hålla vissa siffror är en utmaning som kräver lite självinsikt och förståelse för kroppen.

I och med att effekt kommer in i olika sammanhang där vi tränar i grupp och leds av en coach eller instruktör är det A och O för att du ska hitta rätt och få rätt guidning, att instruktören själv har förståelse för effekt, hur det känns i olika zoner.

Vad vill du att vi pratar om härnäst? Maila mig, kommentera nedan, skicka ett PM eller DM.

*FTP = Functional Threshold Power är per definition den snitteffekten du kan hålla under 60 min. Från den styr man sedan olika träningszoner.  Mer om det – om ni önskar framöver.


jessica

a stunning soul. fabulous spirit. a body as a temple. everything united in the biggest heart. thank you for visiting. remember to stay true to yourself and embrace your inner warrior.

Author posts

Privacy Preference Center