Uppvärmning 15 min

varav 12 min 60%-70% MHR, 3 min upp till 75% MHR

Första platån

1. 3 min successiv höjning upp till tröskelpuls 82-87% MHR

2. 10 min VO2MAX intervaller 70sec/20sec

Bör ligga lite över tröskelpuls

 

Återhämtning

7’30 min ned till 65% MHR

 

Andra platån

1. 3 min successiv höjning upp till tröskelpuls 82-87% MHR

2. 10 min VO2MAX intervaller 40sec/20sec

Bör ligga lite över tröskelpuls

 

Nedvarvning

6 min ned till fullständig återhämtning

 

Filmen som rullade i bakgrunden var klipp av “känslouttryck” för att förstärka känslan av rätt intensitet på rätt tidpunkt.

 

 


jessica

a stunning soul. fabulous spirit. a body as a temple. everything united in the biggest heart. thank you for visiting. remember to stay true to yourself and embrace your inner warrior.

Author posts

Privacy Preference Center