Jag har fått många förfrågningar och dröjt med svar då jag hoppats att det skulle vara möjligt att svara positivt… men det gör mig mycket ledsen att meddela att även detta datum går bort då World Class Nybroplan i dagsläget ännu ej är klara med renoveringen av vattenläckaget.

Vi efterlyser nu med ljus och lykta någon annan med fina lokaler och stort hjärta som skulle vilja vara vår värd för detta event framöver.

Maila mig på jessica@jessicaclaren.com


jessica

a stunning soul. fabulous spirit. a body as a temple. everything united in the biggest heart. thank you for visiting. remember to stay true to yourself and embrace your inner warrior.

Author posts

Privacy Preference Center