Jag blir extremt upprörd. Urban Outfitters ställningstagande för en värld där tjejer kan vara lyckliga, sunda och eftersträva hälsosamma ideal är tydligt.

 

 


jessica

a stunning soul. fabulous spirit. a body as a temple. everything united in the biggest heart. thank you for visiting. remember to stay true to yourself and embrace your inner warrior.

Author posts

Privacy Preference Center