På begäran kommer klassdesignen för Cloud 9. Feel free to rip it.

Klassen är byggd för att lära känna kroppen och kontrollerat jobba på olika intensiteter.Efter uppvärmningen på 15 minuter uppmanas deltagarna att stanna över 70% av MHR tills återhämtningen efter de två pyramiderna.

Fokus är att jobba på pyramidintervall med följande modifikationer:

Pyramiden upprepas 2 gånger under klassen.  Intensiteten och arbetstiden blir succesivt längre och längre upp till toppen av pyramiden och sen bryts den ned igen.

Klassen har två peakar.

Vilan är ALLTID den samma, i det här fallet 60 sekunder. I vilan vill jag, under denna klassen, att man försöker stanna över 70% maxpuls. Dvs inte tar sig ned till fullständig återhämtning.

Klassen ska vara lekfull och deltagarna tar själva ansvar för att känna sin dagsform, möjligheter och begränsningar. Vill man tex nyttja 90% av intervalltiden till att ta sig till eftersträvad intensitet ska man göra det. Likaså om man vill nå ditt efter enbart 25% av intervallens längd.

15 min uppvärmning varav sista 5 minuterna uppmuntras deltagarna att arbeta sig upp mot 75% av MHR.

1’30min:  80% av MHR

3 min: Tröskelpuls ( ca 82-87% av MHR)

PEAK 4’30 min: Tröskelpuls uppåt beroende på dagsform.

3 min: Tröskelpuls ( ca 82-87% av MHR)

1’30min:  80% av MHR

Upprepas 2 gånger.

Nedvarvning 5 minuter eller mer, ned till fullständig återhämtning.

Har ni frågor, funderingar… shoot.


jessica

a stunning soul. fabulous spirit. a body as a temple. everything united in the biggest heart. thank you for visiting. remember to stay true to yourself and embrace your inner warrior.

Author posts

Privacy Preference Center