The song

Jag brukar ha med en låt på mina klasser som många frågar efter sen… så här kommer den igen:

Välkommen hit!

Jessica har varit i bloggosfären sedan begynnelsen och är idag en av de stora rösterna inom hälsobranschen och cykelindustrin i Norden.