Så vad gör man med ett ben i högläge i avvaktan på att trampa bort delar av blödningen om några timmar?

Jag har gått in mitt kreativa “mode” och letar musik på mina hemliga ställen för THENIKEBLAST. Det pirrar i hela kroppen ner på mitt blåslagna knä.

Vad önskar ni av cykelklasserna jag ska köra? Hit me!

 


jessica

a stunning soul. fabulous spirit. a body as a temple. everything united in the biggest heart. thank you for visiting. remember to stay true to yourself and embrace your inner warrior.

Author posts

Privacy Preference Center