… blev till “därför tycker kvinnor att de är tjocka”. Så lustigt att Aftonbladet “glömmer” byta rubrik i sidhuvudet (kolla längst upp i din webläsare)…

Enligt artikeln och studien gjord på enbart (?) kvinnor är det våra hjärnor som adderar upp till 2/3 av vår storlek. Alltså den kvinliga delen av befolkningen, för män verkar uppenbarligen vara skonade från denna “defekt”… mer troligt kanske är att forskarna “glömde” att göra undersökningen på män. Hur som, så föreställer sig de flesta, enligt denna undersökningen, att vara betydligt större än vad de i verkligheten är när de ser sin spegelbild. Om man nu ska tro hjärnforskaren Michael Longo.

Jag tycker det är lustigt att man drar en parallell till att detta skulle vara en av anledningarna till matstörningar och inte istället ser de osunda ideal vi skapar i dagens samhälle som anledningen till den dåliga självkänsla många idag har och som också yttrar sig på olika sätt och att ur detta kommer en dålig självinsikt och uppfattning om den egna kroppen.

Det gör mig ledsen att man genom en sådan här artikel, där syftet bakom garanterat är att motverka kvinnors dåliga självkänsla, gör raka motsatsen. Man lyfter fram kvinnor som det svagare könet och om jag riktigt ska hårdra det, också med vanföreställningar.  Varför har man inte istället sett och dragit paralleller till vad vi varje dag matas med för intryck och normer om vad en “normal” kropp är? Jag är stark och trygg i både mig själv och i min kropp, men även ibland klarar jag inte av att filtrera bort allt brus och alla yttre påfrestningar och tvivlar. Tvivlar på mig själv som människa och på att jag med min kropp och mitt utseende duger, det gör mig galen och förbannad.

Vi borde, som Ella skriver, istället älska våra olikheter och kroppar, se just det unika i varje människa och dess utseende och lära oss hitta våra styrkor och fokusera på dem istället för att likrikta.

Så vad är din kropps styrka? Vad beundrar du den för? Kan du se bortom skavanker och storlekar? Kan du se något vackert i allas utseende?

Just idag väljer jag att älska och beundra min kropp för det den är, nämligen:

Kraftfull, senig, uthållig och ett enormt verktyg till att förstärka min personlighet och kärlek till livet.


jessica

a stunning soul. fabulous spirit. a body as a temple. everything united in the biggest heart. thank you for visiting. remember to stay true to yourself and embrace your inner warrior.

Author posts

Privacy Preference Center