No Pain no Gain – därför gör det ont

Fick frågan om varför träningsvärk gör ont och så här säger forskningen just nu.
Förut så trodde man att träningsvärk samt smärtan av den, berodde på små bristningar i muskelfibrerna. Nu tror man annorlunda. Eller rättare sagt vet. Men många forskare är dock inte eniga.

Nu vet vi att Z-banden inte är skadade, utan förändringarna är ett led i bildandet av nya sarkomerer som gör att myofibrillerna förlängs och muskeln blir tåligare.
Det kan förklara varför man inte får träningsvärk igen när man belastar samma muskler. Muskeln förstärks
direkt och förbereder sig på mer arbete i stället för att reparera en skada som man tidigare trodde.

En sak är forskarna överens om när det gäller träningsvärk. Excentriska rörelser ligger ofta bakom värken. Den excentriska fasen i en rörelse är den då man bromsar. Ett exempel är då man håller emot vikten på nedvägen i en djup knäböjning. Då förlängs muskelfibrerna och belastningen på dem blir hög.

muscle1

Forskare på Umeå Universitet (där jag pluggat by the way) har istället kunnat visa att excentrisk träning som leder till träningsvärk triggar igång en nybildning av de proteiner som gör att musklerna kan dra sig samman. När muskeln utsätts för den här typen av belastning så skickar den en signal till sina minsta enheter, myofibrillerna: väx och bli längre! Och det är precis vad som sker, dom här muskeltrådarna anpassar sig till belastningen och ökar i längd, säger Lars-Eric Thornell.

Smärtan tror man kommer ifrån att det blir en viss svullnad av muskelfibrerna och detta kan orsaka smärtan. Man vet dock att själva förlängningen inte är orsaken.

Man har också sett att efter ett träningspass så ökar halten av neuropeptid i muskeln (i detta fall en peptid med förkortningen CGRP) som i sig är en smärtmediator. Forksning har visat vid insprutning av denna peptid i muskeln uppstår smärta.

M a o man vet inte 100 än varför man får träningsvärk och vad smärtan beror på. Forskare idag är delvis överens.


3 Comments

  1. Johan 23 november, 2009at21:42

    HA! Tack :)

    Och forskarna verkar vara lika ense som oense? ;)

  2. Pingback:Jag är bortskämd… « jessica claren

  3. Pingback:Glad träningsvärk « jessica claren

Leave A Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *